MTBS Sp. z o.o. w Płocku – wielki sukces Miasta Płocka

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., będące w 100% własnością Gminy-Miasta Płock, to pięć nowoczesnych, wybudowanych od podstaw osiedli mieszkaniowych, w których znalazło się łącznie ponad 2 300 mieszkań. W bogatym portfolio Spółki jest również pierwszy zrealizowany w mieście budynek z mieszkaniami chronionymi, a także aktywny udział w programie rewitalizacji płockiej starówki, polegający na odrestaurowaniu szeregu kamienic i budowie nowych budynków mieszkalnych. MTBS w Płocku to także kreator i wykonawca pionierskich programów mieszkaniowych w mieście, realizowanych z myślą o najbardziej potrzebujących.

Pierwszy czynszowy w województwie – trzeci w kraju

MTBS w Płocku powstało jako spółka prawa handlowego Gminy-Miasta Płock z mocy Uchwały Rady Miasta Płocka, w dniu 20 lutego 1996 roku. Akt założycielski spółki został podpisany 29 maja, a 16 lipca ówczesny Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Barbara Blida, wydała jako jedną z pierwszych w kraju decyzję zatwierdzającą umowę Spółki. – Już pierwsza akcja informacyjna i ogłoszenie zapisów dla przyszłych najemców, pokazały olbrzymie zainteresowanie płockiego społeczeństwa i jak wielki jest popyt na tego typu mieszkania, mimo iż system ten w naszym kraju był wcześniej zupełnie nieznany – wspomina Mirosław Kłobukowski, Prezes Zarządu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku. – Na pierwszą listę chętnych, koczując pod siedzibą spółki – co było wówczas ewenementem w nowej rzeczywistości gospodarczej, w ciągu zaledwie jednego miesiąca zostało wpisanych blisko 1300 osób.

Realizacja pierwszego budynku z mieszkaniami na wynajem rozpoczęła się jeszcze w 1996 roku, a została zakończona już po dwunastu miesiącach. Złożenie jeszcze w grudniu 1996 roku wniosku do BGK o przyznanie kredytu preferencyjnego (wówczas jeszcze na 50% kosztów realizacji), umożliwiło dodatkowo skorzystanie z umorzenia 10% kosztów inwestycji oraz zaniechanie pobrania opłaty prowizyjnej. MTBS w Płocku otrzymało taki kredyt jako piąte Towarzystwo w kraju, a pierwsze w całym województwie mazowieckim. O randze tego wydarzenia świadczył m.in. fakt wzięcia udziału w uroczystości przekazania kluczy najemcom przez ówczesną Wiceprezes BGK Panią Irenę Herbst, tworzącą wcześniej, jako Wiceminister Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, podwaliny pod cały system budownictwa czynszowego w Polsce. – W pierwszym zrealizowanym przez nas budynku przy ul. Jana Pawła II nr. 47, w 66 lokalach o powierzchni ponad 3,5 tys. m² zamieszkały 233 osoby. Był to zarazem pierwszy nowozrealizowany budynek czynszowy w województwie płockim i czwarty w skali kraju – podkreśla z satysfakcją Prezes M. Kłobukowski.

Cztery osiedla i starówka

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku jest kreatorem i realizatorem pionierskich programów mieszkaniowych w mieście, m.in. „Programu 300” – we współpracy z Gminą-Miastem Płockiem dla najbardziej potrzebujących oraz „Mieszkanie na start” – dla młodych ludzi rozpoczynających dopiero pracę zawodową. Jest ponadto jednym z największych beneficjentów w woj. mazowieckim rządowych programów mieszkaniowych, m.in. budowy mieszkań na wynajem w ramach dofinansowania z „Funduszu Dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Obecne zasoby MTBS w Płocku to pięć nowoczesnych, wybudowanych od samych podstaw osiedli mieszkaniowych na płockich Podolszycach: „Zagroda”, „Sady”, Podolszyce Płn.- „Program 300”, „Podolszyce-Wieś” (wyróżnione przez PZITB w 2010 roku tytułem „Budowa roku 2009” )  oraz osiedle „Kleeberga”. Znajduje się w nich łącznie ponad 2300 mieszkań na wynajem. Spółka zrealizowała również pierwszy w Płocku budynek mieszkalny z 60 mieszkaniami chronionymi, przy ul. Sikorskiego. Ponadto aktywnie włączyła się w program rewitalizacji płockiej starówki, poprzez odrestaurowanie szeregu kamienic i budowę nowych budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatka, Padlewskiego i Sienkiewicza (wyróżnione przez PZITB tytułem „Budowa roku 2006”– łącznie blisko 250 mieszkań). W trakcie realizacji są dwie kolejne inwestycje: Pierzeja Sienkiewicza 44-48 (w ramach kontynuacji rewitalizacji płockiej Starówki powstanie kolejnych 120 mieszkań) oraz budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja 2, który pomieści 35 lokali. Inwestycje w obrębie starego miasta i na nieruchomościach będących własnością Spółki, są dofinansowane ze środków „Funduszu Dopłat” BGK w Warszawie oraz Gminy-Miasta Płock.

Lokalny sponsor i darczyńca

Spółka nie skupia się wyłącznie na budowie mieszkań na wynajem, ale jest równie mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Wspiera ponadto działania o charakterze charytatywnym, sportowym czy społecznościowym. Jest także corocznym współorganizatorem plebiscytu Tygodnika Płockiego „Wydarzenie Roku”.

MTBS jest również aktywne w różnego rodzaju gremiach ogólnopolskich, m.in. jest członkiem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości w Płocku.

Lider z cerytikatem jakości

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku to laureat i zwycięzca szeregu konkursów i plebiscytów, m.in. „Budowa Roku 2006”, „Budowa Roku 2009”, „Wydarzenie Roku 2007”, „Wydarzenie Roku 2010”, „Najlepsza Samorządowa Spółka Roku 2008” czy „Gazele Biznesu 2010”. Spółka może również pochwalić się Złotym Orłem i tytułem „Mazowieckiej Firmy Roku”, Medalem Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”,  Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”, a także „Złotym Orłem Polskiego Budownictwa” w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami. Utrzymywanie wysokiego standardu w realizacji tego ostatniego, zostało dodatkowo potwierdzone prestiżowym Certyfikatem Jakości ISO 9001-2000 oraz Medalem Prezydenta Miasta Płocka „Laudus probus” („godni pochwały”). Z kolei Prezes Zarządu płockiego MTBS, Pan Mirosław Kłobukowski, jako jeden z nielicznych prezesów TBS-ów, został wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, resortową odznaką „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.

(MTBS Płock_fot. 1 – Mirosław Kłobukowski, Prezes Zarządu MTBS Sp. z o.o. w Płocku)

(MTBS Płock_fot. 2 – Osiedle Kleeberga)

(MTBS Płock_fot. 3 – Osiedle Sady)

(MTBS Płock_fot. 4 – Osiedle Wieś)

Wydania archiwalne